PROIZVODNI PROGRAM

Pametni garderobni ormani PRIMAT
Serija PGO

Inovativni pametni garderobni ormani PRIMAT Serija PGO


Udružili smo modernu tehnologiju i klasične garderobne ormane
te razvili sistem pametnih garderobnih ormana, koji znači nov pristup
u upravljanju garderoba.  

Za otključavanje je potrebno samo prisloniti RFID karticu, istovremeno
sistem zabilježi sve događaje na pojedinačnom ormanu i tako povećava
bezbijednost i nadzor.

Upotrijebiti je moguće i postojeće kartice korisnika koje  se koriste
za kontrolu prisutnosti odnosno identifikaciju stranaka.
Osim otključavanja sa bezkontaktnom karticom, moguće je kao medij za otključavanje upotrebiti i elektronski ključić ili elektronsku narukvicu.

Područje upotrebe


Ukoliko ide za upotrebu u preduzećima za garderobu zaposlenih, školama, na univerzitetima, u bolnicama ili kada ide sasvim za komercijalnu upotrebu na drugim lokacijama kao što su sportski objekti, kino dvorane, pozorišta,
termalne banje – sa našim riješenjem ćete moći svojim saradnicima  omogućiti bezbjednu pohranu garderobe za vrijeme radnog procesa ili omogućiti pohranu garderobe svojim strankama kod posjete fitnesa, hotelskog bazena, za vrijeme posjete biblioteke ili školske nastave.

Sistem pametnih garderobnih ormana Serija PGO


Svaki orman ima elektronsku bravu, koja je povezana sa
komandnom jedinicom koja omogućava rad i nadzire kompletan proces.
Komandna jedinica je povezana preko internetne mreže
sa osobnim računarom administratora/receptora/kadrovske službe,
koja upravlja odnosno omogućava nadzor nad kompletnim djelovanjem.
Administrator može preko ljubazne nadzorne aplikacije koja je instalirana na korisničkom serveru, u cjelini nadzirati djelovanje sistema.
Administrator prije prve upotrebe izda korisniku karticu i odredi period upotrebe i broj ormana.
Sa time je garderobni orman pripremljen za upotrebu.

Način upotrebe pametnog garderobnog ormana Serija PGO


Upotreba je vrlo  jednostavna - korisnik prisloni karticu ka čitaču koji  stoji na čelu većeg broja ormana i vrata njegovog ormana će se  automatski otvoriti.
Zaključavanje nije potrebno, dovoljno je samo da se vrata ormana zatvore i orman je s time zaključan.

Vrata garderobnog ormana se otvore približavanjem kartice jedinici za očitanje.

Upravljanje sa sistemom pametnih garderobnih ormana Serija PGO


Administrator prati rad sistema i izvodi radove  izdavanja kartica preko računara i
programske aplikacije, koja je postavljena na server korisnika.
Sistem omogućava pored redovnog izdavanja kartica i određivanja korisnika, i izdavanje generalne kartice, koja omogućava otključavanje svih jedinica (u slučaju gubitka  kartice, za vrijeme čiščenja, za primjer servisa), administratoru je obezbjeđena  precizna historija upotrebe svakog ormana i njegovog statusa.
u slučaju nasilnog udara aktivira se alarm.
Elektronski sistem zaključavanja ormana odlikuje jednostavnost upotrebe, smanjuje troškove
(nema više troškova zamjene brava zbog gubljenja ključeva), nudi mogućnost zauzetosti ormana, ima alarm u slučaju provale i nudi izradu izveštaja o događajima i  statusu ormana:
tačni podaci o otvaranju i zatvaranju ormana.

Priprema za prvo upotrebu pametnih garderobnih ormana Serija PGO


1.    Postavljanje i montaža garderobnih ormana na dogovoreno mjesto se izvrši brzo,
       po pravilu u jednom danu. Isti dan su garderobe spremene za upotrebu.
2.    Prije prve upotrebe dodjeli administrator  preko čitača karticu korisniku
       (može i elektronski ključić ili narukvica) i odredi koji broj ormana će otvarati.
       Odredi i vrijeme važenja kartice (1 dan, nedjelja, godina,…).
3.    Garderobni orman je sa time spreman, korisnik ga otvori sa približanjem bezkontaktne
       kartice  jedinici za očitanje koja je postavljena na vidnom mjestu. Prikaže se broj ormana
       i vrata se automatski otvore.
4.    Ukoliko je rok uporatrebe kartice istekao orman se neće otvoriti, potrebno je
        kontaktirati administratora.
5.    Moguće je koristiti i više kartica za otvaranje jednog ormana, isto tako je moguće
        istovremeno sa jednom karticom  otvarati više ormana.
6.    Za zaključavanje je dovoljno, da vrata zatvorimo i tako ostanu bezbjedno zaključana.

Opis proizvoda


Garderobni orman je varene metalne izvedbe.
Na vratima se nalaze otvori za prozračivanje i etiketni okvir.
U ormanu je vješalica i polica.

Zaključavanje: elektronska brava, otvaranje sa karticom.

Generalna kartica za otključavanje: moguće je izdati karticu koja otključava sve garderobne ormane
(u primjeru servisa, čiščenja,…), njena uporaba je slijedljiva kao prevencija od zloupotrebe.

Priključenje: za djelovanje garderobni ormani trebaju elektični priključak i priključak na internetsku mrežu.

Alarm: u primjeru nasilnog udara uključuje se upozorenje u aplikaciji.

Boja: RAL 7035 svijetlo siva; vrata: moguće je izabrati slijedeće boje:

Dimenzije

       

Širina (mm)

400

800

1200

500

Dubina(mm)

500

500

500

500

Visina (mm)

1800

1800

1800

1800

Broj ormana

1

2

3

1

Model

PGO 40/1

PGO 40/2

PGO 40/3

PGO 50