PROIZVODNI PROGRAM

Sefovi građana

Konstrukcija: Jedan set predstavlja metalno kućište širine 300 mm
i dubine 400 mm i ukupne visine  koja je uobičajno 1800 mm.
Kućište ima po visini pripremljene montažne usjeke u razmaku
30 mm što omogućava ugradnju polica na željeni izbor visina
uložnih mjesta u setu.

Vrata su od aluminijuma debljine 10 mm ugrađena sa unutrašnjim baglamama koja omogućavaju otvaranje za 95º.
Na vratima je ugraviran redni broj uložnog mjesta.

Sefovi su postavljeni na postolje i međusobno povezani. U skladu
sa načinom postavljanja izrađuju se završne obloge, pokrovne,
podne i ugaone ukrasne letve.

Zatvaranje: je direktno sa zamajcem brave, a moguće je izabrati:

  • mehanička ključna brava sa dva ključna gnijezda za ključ klijenta i ključ banke
  • mehanička ključna brava sa elektronskim zatvaranjem, koja zamjenjuje ključ banke

Standardna oprema: Uložna kaseta prilagođena dimenzijama uložnog mjesta.

Dodatna oprema: Kod izbora brave sa elektronskim zatvaranjem nudimo računarski vođen sistem sa procesnim računarom sa administrativnim, sigurnosnim i identifikacijskim funkcijama.

Boja:
• Kućište, postolje i uložne kasete svijetlo sive RAL 7035.
• Vrata: obojena prema dogovorenoj nijansi po RAL

 

Dimenzije seta
 V x Š x D/ mm

Visine uložnih mesta
 u mm

Visine uložnih kaseta u mm

1800 x 300 x 402

60,90,120,150,180
 240,300,360,600,900

45,75,100,130
 160,220,280

       1 Set

Primer: 27 uložnih mesta

Sefovi građana u kasama STARPRIM