PROIZVODNI PROGRAM

DNEVNA – REŠETKASTA VRATA

Upotreba
Zaštita od neovlaštenog dnevnog pristupa kada su glavna trezorska vrata otvorena.

Opis
Dnevna – rešetkasta vrata su laserski izrezana iz jedne čelične ploče sa dodatno ojačanim profilima.
Dizajn rešetkastih vrata lako prilagođavamo željama naručioca. Moguć je širok spektar uzorka od standardnih geometrijskih oblika do apstraktnih oblika.
Za bolju sigurnost korisnika potrebno je  izbjegavati upotrebu manjih uzoraka i rezove sa oštrim rubovima.

Zaključavanje
Standardno zaključavanje je cilindrična brava sa kukom na obje strane vrata.
Rešetkasta vrata se mogu opremiti i sa  drugim tipovima ručki  kao   npr. dugme ili  kuka na jednoj  strani sa otvorom za ključ sa  druge strane.
Prema želji je moguća i  opcija elektronskog oslobađanja zapaha.

Boja
Standardna boja  RAL 7035

Instalacija
Na okvir trezorskih vrata su privarene tri tačke za pričvrščivanje/montažu, na koje se  postave  Dnevno - rešetkasta vrata.  Dvije tačke su namenjene za pričvršćivanje šarki  Dnevno - rešetkastih vrat, jedna tačka   je namenjena za zapah vrata.   

Dimenzije i težina:
Visina: 1895 mm
Širina:    890 mm
Težina:    ca. 60 kg

Mogućnosti
Različiti dizajni izreza, mogučnost izrade loga prema želji naručioca.
Mogučnost boje prema  RAL ljestvici.  
Dimenzije vrata prema želji naručioca.  
Različite mogućnosti zaključavanja.

Uzorak plošće vrata